We all have a Land of Beyond to seek in our life –

what more can we ask?

Our part is to find the trail that leads to it.

A long trail, a hard trail, maybe;

but the call comes to us,

and we have to go.

Rooted deep in the nature of everyone of us is the spirit of adventure, the call of the wild –

vibrating under all our actions,

making life deeper

and higher

and nobler.

 

Každý z nás má svou Dalekou Zemi, kterou může v životě hledat –

co víc si lze přát?

Naší úlohou je najít stezku, která tam vede.

Možná je dlouhá, a náročná;

ale doléhá na nás její volání,

a my musíme jít.

Hluboko v přirozenosti každého z nás je zakořeněn duch dobrodružství, volání divočiny –

skrytě působící v pozadí veškerého našeho konání,

činíc život lepším

a hlubším

a vznešenějším.

 

Fridtjof Nansen, volný český překlad: autor